FAQ2017-03-08T09:26:05+00:00
Is mijn netwerk geschikt voor VOIP?

Test het zelf!

U kunt zelf alvast een indruk krijgen van uw netwerkkwaliteit via deze on-line test. Uw browser moet hiervoor java ondersteunen. Doordat deze server in de VS staat, zijn de resultaten wat slechter dan in werkelijkheid.

Een MOS score boven de 4 geeft aan dat uw netwerk geschikt is. Het is aan te raden de test op verschillende tijdstippen uit te voeren om zo een beeld van het kwaliteitsverloop over de dag te vormen.

Voorbeeld Voip test

Als alternatief kan deze test gebruikt worden, een A of B score geeft meestal goede VoIP resultaten. Voorbeeld:

Op de results pagina staan de ping tijden waarbij de maximale pingtijd een indruk geeft van de vertraging in de gesprekken. Dit wordt gemeten gelijktijdig met een Upload of Download waardoor dit een goede indicatie is voor de praktijk. Deze waarde bepaald de bufferbloat score, die grotendeels afhankelijk is van de gebruikte router.

Ik heb de test gedaan, maar de resultaten vallen tegen

Volg dit stappenplan om te bepalen waar de problemen zich voordoen.

  1. Als u getest heeft via WIFI, kan dit voor slechte resultaten zorgen. Sluit uw testsysteem via een vaste UTP-kabel aan.
  2. Test zonder dat er van het netwerk gebruik gemaakt wordt, bijvoorbeeld na werktijd.
  3. Sluit een laptop of computer rechtstreeks aan op het modem van uw internetleverancier en voer de test nogmaals uit. Koppel eventueel alle andere netwerkkabels los.

Heeft u goede resultaten bij stap 2 of 3, dan zijn er (kleine) aanpassingen in het netwerk noodzakelijk.

Verbeter je netwerk!

Om tot goede voip resultaten te komen, is het belangrijk om alle gebruikte netwerkcomponenten te controleren. Dit zijn met name de switches, de router of router/modem combinatie en een eventuele firewall / gateway.
Voor alle configureerbare componenten geldt, dat speciale voip instellingen als SIP-ALG e.d. altijd uit moeten staan. Deze instelling is niet alleen overbodig, maar vaak wordt het voip-verkeer hier juist zwaar door gehinderd. Is deze niet uitschakelbaar of maakt u gebruik van een openbaar netwerk, dan helpt het vaak om TLS te gebruiken voor de SIP communicatie. SIP-ALG kan dan geen (ongewenste) aanpassingen maken. Ook geldt, dat alle componenten QoS moeten ondersteunen, waardoor het voip-verkeer voorrang kan krijgen. Alternatief is, om het voip-verkeer geheel te scheiden van het normale verkeer.
Dit kan door aparte kabels te gebruiken, maar een optie is ook om gebruik te maken van een switch die QoS en VLAN’s ondersteunt.

De router tenslotte, is het lastigste onderdeel. Een goede router zal QoS ondersteunen, maar dit werkt alleen voor het uitgaande verkeer. Zodra er teveel gedownload wordt, zal aan de kant van de provider het netwerk dichtslibben, waardoor de voip-pakketten te laat binnenkomen. Doordat de downloadbandbreedte sterk varieert, moet er rekening gehouden worden met de minimaal voorkomende bandbreedte.
De beste oplossing is, om bij problemen een onafhankelijke 2e internet verbinding te gebruiken (bijvoorbeeld aparte xDSL lijn)

 

Waarom is bellen via Voip niet gratis?

Dit is een veelgehoord misverstand. Een rechtstreekse verbinding tussen twee Voiptoestellen is in principe gratis. Probleem is echter, dat voiptoestellen meestal niet rechtstreeks via een internet adres bereikbaar zijn. Zelf als dit wel zo is, (hiervoor kan bijvoorbeeld een ENUM aangevraagd worden), dan zullen de meeste mensen nog via een normaal telefoonnummer gebeld worden. Ook de beveiliging van een directe verbinding geeft problemen. Als hackers via internet op uw centrale binnenkomen, kan er meestal ook (voor de hacker) gratis uitgebeld worden. Ook telefoonspam zal toenemen bij vermelding in een ENUM telefoonboek.

Daarom wordt in de praktijk altijd een provider tussengeschakeld die de beveiliging regelt en zorgt voor aansluiting op het normale telefoonnetwerk. Omdat de aansluiting vaak pas plaatsvindt in het land waar de beller zich bevindt, is in het internationale verkeer ook het grootste voordeel te halen.